1 Temmuz’dan itibaren e-fatura zorunlu

AA

Kağıttan tasarruf ve iş takibindeki hız için kağıt evraklar terk ediliyor.

Brüt satış hasılatı 2022 yılında 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz’dan sonra sektör ayrımı olmadan e-faturaya geçmek zorunda olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB), kağıt ortamında düzenlenen fatura, defter ve irsaliye gibi çok sayıda evrakın elektronik olarak düzenlenmesi için başlattığı dijital dönüşüm sürecinin kapsamına, 1 Temmuz’dan itibaren yeni mükellefler dahil edilecek.

Başkanlık, 2019 yılında yaptığı düzenlemeyle 2020 yılı ve sonrası dönemde, mükellef grupları ile sektörler itibarıyla e-belge uygulamalarına geçilmesini kararlaştırmıştı.

Sektörler ve mükellef grupları, brüt satış hasılatlarına göre bu uygulamalara geçiş yapıyor.

Bu kapsamda, kağıtla verilen fatura, arşiv fatura, irsaliye, müstahsil makbuzu ve defter gibi çok sayıda evrakta e-belge kullanılması zorunluluğu uygulamaya alınıyor.

Uygulamaya dahil edilen sektörler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan işletmeler, komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal edenler, aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları, yolcu taşımacılığı yapanlar, içecek üreticileri ve sinema işletmecileri gibi pek çok sektör, bu uygulamaların kapsamına dahil edilmişti.

Brüt satış hasılatı 2022 yılı için 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler

GİB’in son düzenlemesiyle, yeni mükellef gruplarının da e-faturaya geçmesi sağlanacak. Buna göre, brüt satış hasılatı 2022 yılı için 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz’dan itibaren sektör ayrımı olmadan e-faturaya geçmek zorunda olacak.

Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2022 yılı için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar da bu zorunluluğa dahil edilecek.

1 Temmuz’dan sonra e-faturaya veya e-arşiv faturaya geçilecek

Gayrimenkul veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2022 yılı için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanların da 1 Temmuz’dan sonra e-faturaya veya e-arşiv faturaya geçmesi gerekecek.

1 Temmuz’dan itibaren e-fatura zorunlu

İkinci aşama 2024’te

Bu mükellefler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren de e-defter uygulamasına geçecek.

e-arşiv faturanın düzenlenmemesi, gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken e-arşiv faturanın (zorunlu haller hariç) kağıt olarak düzenlenmesi ve hiç düzenlenmemiş sayılması halinde her bir belge için 2023 yılı için 2 bin 200 liradan az olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Toplam cezası 1 milyon 100 bin lira

Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1 milyon 100 bin lira olacak.

e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2022 yılında cirosu 10 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin de sektör ayrımı olmadan 1 Temmuz’dan itibaren e-irsaliye uygulamasına geçiş yapmaları gerekecek.

Elektronik ortamda muhafaza ve raporlaması da gerekiyor

Öte yandan, e-fatura uygulaması, belirlenen standartlara uygun olarak mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılmasına olanak sunan, faturanın elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsıyor.

xxx