Divan Şiirinin Özellikleri

Divan Şiirinin Genel Özellikleri: Nazım birimi beyittir. Bütün şiirler aruz ölçüsüyle yazılır. Genellikle tam ya da zengin uyak kullanılır. Sanatlı, ağır bir dili vardır. Arapça ve Farsça terkipler (tamlamalar) çokça kullanılmıştır. Şiirlerde şairi tanıtan mahlaslar kullanılmıştır. Şiirlerin özel bir adı yoktur. Birçok şiir kafiye ismiyle anılır. Su Kasidesi gibi. Şiirler “divan” adı verilen kitaplarda toplanmıştır. …

Posted On