Sevr Antlaşmasının Maddeleri

Sevr Antlaşmasının Maddeleri ve Sevr Antlaşması nedir? sorularına yanıt verelim.

Sevr Antlaşması Nedir ?

Sevr Antlaşması ile milli birlik ve bütünlüğümüze yönelmiş olan bu tehlike Atatürk’ün önderliğinde ve Türk milletinin azim ve kararlı mücadelesiyle bertaraf edilmiştir. Aynı zamanda 600 yıldan fazla hüküm süren bir imparatorluk geleneği son bulmuş ve bu imparatorluğun küllerinden yeni bir liderin öncülünde modern ve dinamik bir Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur.

Sevr Antlaşmasını Kim İmzaladı?

Damat Ferit Paşa, Sevr’i imzalamak için 10 Ağustos 1920’de Reşat Halis Bey, Hadi Paşa ve Rıza Tevfik Bey’i görevlendirdi.

Sevr Antlaşmasının Maddeleri

  • Sınırlar
  • Boğazlar
  • Kürt Bölgesi
  • İzmir
  • Ermenistan
  • Arap ülkeleri ve Adalar
  • Azınlık Hakları
  • Askeri Konular
  • Savaş Suçları
  • Borçlar ve Savaş Tazminatı
  • Kapitülasyonlar
  • Ticaret ve Özel Hukuk

Sınırlar

Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Trakya’nın büyük bölümü Yunanistan’a, Ceyhan-Antep-Urfa-Mardin-Cizre kent merkezleri Suriye’ye bırakılacak, İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak.

Boğazlar

İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak, savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Boğazlarda deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek; komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletlerin donanmalarını yardıma çağırabilecek.

Kürt Bölgesi

İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat’ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti’ne bağımsızlık için başvurabilecek.

İzmir

Yaklaşık olarak bugünkü İzmir ili ile sınırlı alanda Osmanlı devleti egemenlik haklarının kullanımını beş yıl süre ile Yunanistan’a bırakacak; bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan’a katılması için plebisit yapılacak.

Ermenistan

Osmanlı Ermenistan Cumhuriyetini tanıyacak; Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecek (Başkan Wilson 22 Kasım 1920’de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan’a verdi.)

Arap ülkeleri ve Adalar

Osmanlı savaşta veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecek.

Azınlık Hakları

Osmanlı din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir edilen gayrı Müslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her seviyede okullar ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Osmanlı’nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından denetlenecek.

Askeri Konular

Osmanlı’nın askeri kuvveti, 15.000’i jandarma olmak üzere 50.000 personelle sınırlı olacak, Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesinde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecek.

Savaş Suçları

Savaş döneminde katliam ve tehcir suçları işlemekle suçlananlar yargılanacak.

Borçlar ve Savaş Tazminatı

Osmanlı’nın mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye’nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek; ancak Türk maliyesi müttefikler arası mali komisyonun denetimine alınacak.

Kapitülasyonlar

Osmanlı’nın 1914’de tek taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak.

Ticaret ve Özel Hukuk

Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu trafiği Müttefik devletler arasında yapılan iş bölümü çerçevesinde yönetilecek; iş ve işçi hakları düzenlenecek; eski eserler kanunu çıkarılacak.

Bir cevap yazın