Savunma Sanayii Başkanlığı 14 Personel Alacak (2020)

5 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile Savunma Sanayii Başkanlığı, 14 personel alacağını duyurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı, KPSS P1 puanı üzerinden alım yapacağını açıkladı. “Savunma Sanayii Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır” dendi.

Kontenjan ise şu şekilde olacaktır:

Savunma Sanayii Başkanlığı 14 Personel Alacak (2020)

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
  genel şartları taşımaları,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden
  veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya
  yurt dışındaki öğrenim bölümlerinden mezun olmaları,
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını
  doldurmamış olmaları (01.01.1985 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
 • 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1 puan
  türünden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları,
 • 01.11.2018 tarihinden sonra yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)
  veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen)
  puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları
  Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği
  kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları,
 • Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik
  hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları),
 •  Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması
  gerekmektedir.

İstenen Belgeler

 • Adaylar başvurularını; 4 Kasım – 19 Kasım 2020 tarihleri arasında Başkanlığın internet
  sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak,
  aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 19 Kasım 2020, Perşembe günü mesai
  bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler
  elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul
  edilmeyecektir.
 •  Özgeçmiş
 • Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
  denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu
  Yükseköğretim mezun belgesi,
 •  Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları
  Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul
  edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge
 • Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
  alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır

Bir cevap yazın