Milli Savunma Bakanlığı 66 Personel Alımı Yapacağını Duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı 6 Kasım 2020 tarihinde yayınladığı duyuru ile 66 adet, en az 6000 TL maaşlı sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığında (ANKARA) istihdam edilmek üzere 66 Bilişim personeli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapabilmek için, 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS-P3’e göre en az 70 puan alınmalıdır. Aynı zamanda, “Son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır.” dendi.

Milli Savunma Bakanlığı 66 Personel Alımı Yapacağını Duyurdu!

Nasıl Başvuru Yapılır?

1- Adaylar başvurularını 5 – 25 Kasım 2020 tarihleri arasında yapacaktır.
2- Adaylar başvuru için istenen belgeleri 25 Kasım 2020 tarihine kadar Milli
Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden/posta
yoluyla ulaştıracaklardır. Belirtilen tarihler arasında istenilen evrakları göndermeyen/eksik
gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (25 Kasım 2020 tarihinde postaya verilen
evraklar hariç.)
3- Posta yolu ile gönderilen evrakların tarafımıza ulaşması sırasında oluşabilecek
zarar, kayıp ve gecikmelerden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
4- Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.
Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü mülakat olarak yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve
onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı, ehliyet veya pasaport)
bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda
belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.
ç) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular
sorulacaktır.
d) Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili adaydan bilgisayar başında uygulama
yapması istenebilecektir.
e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü sınav tarihinde Millî Savunma Bakanlığı
değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet
adresini takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuru ve duyuru metni: https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?1e0fa50b-9906-44ef-947f-ccfa235a5618

Bir cevap yazın