KPSS TARİH DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR?

Tarih dersi en çok unutulan derslerin başında gelir. Sözel bir ders olmasından ve konu olarak kpss nin en geniş dersi olmasından dolayı öğrenciler sürekli unutmaktadır. Öğrencilerin bu ders için yapmış oldukları en büyük hata, çok az çıkan konuları bile her hafta tekrar etme isteğidir. Böylelikle çok soru çıkan konulara yeteri kadar çalışamamakta ve enerjilerini daha az soru çıkan konularda harcamaktadırlar.

KPSS’YE NASIL ÇALIŞILIR diye sorup dönem içerisinde öğrencilerin en fazla vaktini harcadığı ders tarihtir. Yaklaşık 3000 tane bilginin bulunduğu tarih dersine nasıl çalışmalısınız? Gelin beraber bakalım.

Kpss tarih dersinde 2013-2014 yılından itibaren değişen ösym stratejisi ile daha çok bilgi düzeyinde sorular çıkmaya başlamıştır. Özellikle 2014-2015-2016 yıllarında çıkan detay tarih soruları öğrencilerin gözlerini korkutmuş ve bir çok öğrenci sınav sürecinin çoğunu tarih çalışarak geçirmiştir. Yıllar sonra ösym yeniden 2017 ve 2018 yılında yorum-bilgi ağırlıklı tarih sorularına yer vererek bu algıyı yıkmıştır.

Tarih dersinde bazı konularda 1 soru çıkarken bazı konularda 4-6 soru çıkmaktadır. Her derse çalışmadan önce o derste hangi konudan kaç soru çıktığını öğrenmelisiniz. Böylelikle konuların önemine göre zaman ayırabilirsiniz.

Tarih konuları bitirdikten sonra her zaman düzenli aralıklarla tekrar etmelisiniz. Tekrar programınız çok soru çıkan konulara ağırlık vermelidir. Örneğin İslamiyet Öncesi Türk Tarihi’ni ayda bir defa tekrar etmeniz yeterli olurken Osmanlı Devleti Siyasi Tarih konusunu veya Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık konusunu sık sık özellikle her hafta tekrar etmelisiniz. Böylelikle konulara daha hakim olacak ve unutma süreniz daha fazla zaman alacaktır.

Tarih dersinde en önemli noktalardan biri de karıştırılan konulardır. Yaptığımız araştırmalara göre öğrencilerin büyük çoğunluğu dağılma, gerileme, I. Meşrutiyet, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi gibi konuları sürekli karıştırmakta ve unutmaktadırlar.

Sizin de böyle sürekli karıştırdığınız konular var ise 45 gün boyunca o konuya her akşam 1 saat ayırabilirsiniz. Bu strateji özellikle çok soru çıkan konularda tüm dersler için uygulayabilirsiniz. 45 gün boyunca her akşam 1 saat bakarak yapacağınız tekrar çalışmaları o konunun bilinçaltınıza yerleşmesine yardımcı olacaktır.

Öğrencilerin en çok zorlandığı derslerin başında gelen tarih dersi için KPSS TARİH SORU-KONU DAĞILIMI ve TAVSİYELER yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.