KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ NASIL ÇALIŞILIR ?

Öncelikle tüm bir yılın planını, programını oluşturarak başlayın. Hangi derse nereden çalışacağınızı, hangi hocayı dinleyeceğinizi, hangi kaynakları çözeceğinizi, hangi ay hangi derse ayıracağınız belirlenmiş bir şekilde önünüzde olsun. Bunu yapmazsanız süreç içerisinde genel yetenek-genel kültür mü çalışayım, eğitim bilimlerine mi bakayım yoksa alan mı çalışayım diye strese girerseniz. Zamanla bu stres çalışmalarınıza yansır ve çalışmalarınız daha verimsiz hale gelir. Önceden 3 saatte aldığınız verimi bu sefer 5 saatte, 6 saatte almaya başlarsınız. Bu yüzden tüm yılın programını çıkararak ilerlemek çok önemlidir.

Kpss eğitim bilimleri dersleri için ösymnin açıklamış olduğu 2018 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ sayısal verilerini inceleyip daha sonra 2019 kpss eğitim bilimlerine yönelik her ders için tek tek detaylı tavsiyelerimize yer verelim. Her yıl yaklaşık 500.000 kişinin girmiş olduğu eğitim bilimleri sınavı 80 sorudan oluşmaktadır. 2018 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ortalaması ise 38.98 dir. Standart sapma ise 14.5 olarak belirlenmiştir.

İlk defa hazırlanan öğrenciler dershane üzerinden çalışmalarını götürecekse genelde dershanelerin açılma zamanı olan ekim ayını beklemeden çalışmaya başlamalıdırlar. Hem zamanın kısa olması hem de 1 yıldan daha kısa bir zamanda iyi seviyelere gelmek istiyorsanız yavaş yavaş başlamalı daha sonra ise temponuzu arttırarak devam etmelisiniz.

KPSS ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ NASIL ÇALIŞILIR?
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ NASIL ÇALIŞILIR – ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
Öğrenme psikolojisi dersinden ortalama 12 soru gelmektedir. Konu soru dağılımı olarak baktığımızda ise:

Öğrenme Psikolojisine Giriş: 1-2 Soru

Davranışçı Kuramlar

Klasik Koşullanma: 1-2 Soru
Bitişiklik Kuramları: 0-1 Soru
Bağ Kuramı: 0-1 Soru
Edimsel Koşullanma: 1-2 Soru
Bilişsel – Davranışçı Kuramlar

Sosyal Öğrenme Kuramı: 3 Soru ( En çok soru gelen bölümlerdendir.)
Amaçlı Davranışçılık: 0-1 Soru
Bilişsel Kuramlar:

Gestalt Kuramı: 1-2 Soru
Bilgiyi İşleme Kuramı: 4-5-6-7-8 Soru (En çok soru gelen bölümdür.)

Öğrenme Psikolojisi dersinde çok fazla kavram bulunmaktadır. Kpss eğitim bilimlerine ilk defa hazırlanan öğrenciler ilk başlarda özellikle bu kavramları öğrenmekte zorluk çekmektedir. Kavramları iyi anlamak için öncelikle konuyu, dinlediğiniz hocanın üstünde durduğu yerlere çok dikkat edilmelidir. Bu derste özellikle örnekleri çok iyi anlayıp konumlandırmanız gerekmektedir.

Öğrenme Psikolojisinde çıkan toplam 12 sorudan hedefiniz ise en yüksek olmalıdır. Bu derste hiçbir konuyu, bölümü atlamadan tüm konulara hakim olmalısınız. Konu olarak bu dersi bitirdikten sonra özellikle çok karıştırdığınız kavramları, örnekleri ayrı olarak özenle çalışmalısınız. Böylelikle tüm kısımları oturtmanız ve yüksek net yapma olasılığınız daha fazla olacaktır.

KPSS GELİŞİM PSİKOLOJİSİ NASIL ÇALIŞILIR?
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ NASIL ÇALIŞILIR – GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
Gelişim Psikolojisinden toplam 10 soru çıkmaktadır. Konu ve soru dağılımına baktığımızda ise:

Gelişim Psikolojisine Giriş: 0-1 Soru

Kpss eğitim bilimleri için öğrencilerin yaptıkları en büyük hataların başında konu elemek olmuştur. 1 sorunun bile sizi binlerce kişinin önüne geçireceğini unutmadan her konuyu aynı önemi vererek çalışmalısınız. Aksi takdirde ders bütünlüğünü kaybedip başarısızlığa uğrama şansınız artacaktır.

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler: 1-2 Soru

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler konusunu iyi bilen bir öğrenci öğrenme psikolojisi dersini daha rahatlıkla anlayıp temellendirebilir. Bu yüzden derslerin ve konuların birbirine bağlantılı olduğunu unutmayın.

Gelişim İlkeleri: 0-1 Soru

Gelişim Görevleri: 0-1 Soru

Fiziksel ve Psikomotor Gelişim: 1 Soru

Fiziksel ve Psikomotor Gelişim konusu çok bilgi isteyen bir konudur. Bu yüzden öğrencilerin bu tarz konuları tablo ve şemalarla çalışması daha verimli olmaktadır. Ayrıca sınava sayılı günler kala yapmış olduğunuz tablolarla genel tekrar etmeniz size zaman kazandıracak ve konuları daha iyi oturtmanıza neden olacaktır.

Bilişsel Gelişim: 2-3 Soru

Kişilik Gelişimi: 2-3 Soru

Benlik Gelişimi: 0-1 Soru

Benlik Gelişimi konusunda genellikle soru gelmemektedir fakat bu konunun öğrenme ve rehberlik dersleri ile bağlantısı olduğundan iyi anlamak son derece önemlidir.

Ahlak Gelişimi: 1-2 Soru

Dil Gelişimi: 1 Soru

Gelişim Psikolojisi dersinde çıkan 10 soruda ise yine öğrenme psikolojisi dersinde olduğu gibi olabildiğince yüksek net yapmalısınız.

KPSS ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ NASIL ÇALIŞILIR?
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ NASIL ÇALIŞILIR – ÖĞRETİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ
Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersinden her yıl ortalama 20-21 soru gelmektedir. Soru dağılımı ise:

Öğretim İlkeleri: 1 Soru

Düşünme Becerileri: 1 Soru

Öğrenme – Öğretim Kuramları: 5-7 Soru

Öğrenme-Öğretim Kuramları konusu öğrencilerin en çok karıştırdığı konuların başında gelmektedir.

Öğretim Stratejileri: 1-2 Soru

Öğretim Yöntemleri: 3-4 Soru

Öğretim Teknikleri: 5-6 Soru

Kavram Yanılgıları: 0-1 Soru

Öğretim yöntem ve teknikleri dersinde soru çözerken soruyu okumadan önce şıklara göz atılmalıdır. Çünkü seçeneklerde verilen çeldirici ifadeleri sorudan sonra okursanız soruya bakış açınız değişmeye başlayacaktır. O yüzden önce seçeneklere daha sonra soruya bakılmalıdır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersi için teknikleri, ayrımları iyi yapabilmek ve bol soru çözmek önemli yer tutmaktadır. Bu derste hedefiniz ise toplam 20 sorudan 17 net olmalıdır.

KPSS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL ÇALIŞILIR?
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ NASIL ÇALIŞILIR – ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Kpss eğitim bilimleri – ölçme ve değerlendirme dersinden her yıl toplam 12 soru çıkmaktadır. Soru dağılımı ise:

Temel Kavramlar: 1-2 Soru

Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler: 3-4 Soru

Test Türleri: 1-2 Soru

Çağdaş Değişim Yaklaşımları ve Ölçme Araçları: 1 Soru

İstatiksel İşlemler: 3-4 Soru

Ölçme ve Değerlendirme dersi adayların zaman zaman önyargılı yaklaştığı derslerden biri olmaktadır. Halbuki cevapları net, tartışmaya imkan vermeyen, soru kaçırılmaması gereken bir derstir. Bu dersi planlı ve programlı bir şekilde tamamladığınızda çıkan 12 sorunun tamamına yakınını yapabilirsiniz.

Özellikle istatistik bölümünde minimum düzeyde matematik bilgisi istendiği için bu konu bazı adaylar tarafından elenmektedir. Oysa istenilen matematik bilgisi çok alt düzeydedir. Bu yüzden elememeli, ön yargıya kapılmadan bu konuyu halletmelisiniz.

Her konu bittikten sonra bol soru ile desteklemelisiniz. Daha sonra her bir ders için ayrı ayrı sorun yaşadığınız, çok yanlış yaptığınız konuları belirlemeli ve bu konulara ağırlık vererek ilerlemelisiniz.

Eğitim bilimleri için en önemli kaynak çıkmış sorulardır. Ösym soru tarzını anlamanız açısından çok önemlidir.Adaylar çıkmış soruları çözerken o soruyu sadece doğru yapıp yapmadıklarına değil o sorunun farklı soru biçimlerinin nasıl gelebileceğini düşünerek çalışmalıdır. Böylelikle o sorunun benzeri tarzlardaki sorulara hakim olup ösym tarzı gelebilecek tüm soruları yapabilirsiniz.

KPSS PROGRAM GELİŞTİRME VE REHBERLİK
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ NASIL ÇALIŞILIR – PROGRAM GELİŞTİRME

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersinden toplam 5 soru çıkmaktadır.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ NASIL ÇALIŞILIR – REHBERLİK

Kpss eğitim bilimleri rehberlik dersinden toplam 11 soru çıkmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuramları, Özellikleri,Örgütsel Yapı,İletişim Yapıları: 10 Soru

Özel Eğitim: 1 Soru

Rehberlik dersinde çıkmış sorular 2013 yılına kadar üst düzey, akıl yürütme sorular olurken 2013 yılından sonra çıkan sorular bilgi ve kavrama düzeyine ilişkin sorular olmuştur. Rehberlik dersinde 3-4 soru kolay, 4-6 soru orta, 1-2 soru ise zor sorulardan oluşmaktadır.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı: 5 Soru

Sınıf Yönetimi: 5 Soru

GENEL TAVSİYELER
Program Geliştirme dersi eğitim bilimleri içerisinde zor derslerin başında gelmektedir. Bu ders dilinin akademik ve ağır olduğundan kaynaklıdır. Bu yüzden adaylar konuya ayrı bir önem, sorulara ise ayrı bir önem vermelidir. Şu da unutulmamalıdır ki program geliştirme dersi, eğitim bilimlerinde en kolay soruların geldiği bölümdür. İlk zamanlarda çok fazla derecede sıkıntı yaşayacak olursanız sorularınızı notlarınıza bakarak çözmenizi tavsiye ediyoruz. Böylelikle zamanla notlarınıza bakmadan çözmeye başlayacak ve konuların oturduğunu göreceksiniz.