Divan Şiirinin Özellikleri

Divan Şiirinin Genel Özellikleri” ve “Divan Şiirinin Özellikleri” nelerdir diye merak ediyorsanız, bu sorunuza yanıt olarak aşağıdaki Divan Şiirinin Özellikleri listemizi inceleyebilirsiniz.

Divan Şiirinin Özellikleri
Divan Şiirinin Özellikleri

Divan Şiirinin  Özellikleri:

 • Nazım birimi beyittir.
 • Bütün şiirler aruz ölçüsüyle yazılır.
 • Genellikle tam ya da zengin uyak kullanılır.
 • Sanatlı, ağır bir dili vardır.
 • Arapça ve Farsça terkipler (tamlamalar) çokça kullanılmıştır.
 • Şiirlerde şairi tanıtan mahlaslar kullanılmıştır.
 • Şiirlerin özel bir adı yoktur.
 • Birçok şiir kafiye ismiyle anılır. Su Kasidesi gibi.
 • Şiirler “divan” adı verilen kitaplarda toplanmıştır.
 • Üç dilde eser vermek hüner sayılmıştır.(Arapça,Farsça,Türkçe)
 • Her konuya özgü nazım biçimleri var-dır. Aşk,/(gazel),övgü,(kaside,)
 • Genellikle soyut konular işlenir.
 • Felsefi temeli olan yorum şiirleri yazılmıştır.
 • Bolca “mazmun” (kalıp ifade) kullanılmıştır.
 • Aynı mazmunlar kullanılabilmiştir. Örnek: Cehennem çuku-ru(gamze)
 • Biçime büyük önem verilir.
 • Anlamın tek beyitte tamamlanmasına önem verilmiştir.
 • Nazım biçimlerinden çoğu Arap-Fars edebiyatından alınır.
 • Şarkı, tuyuğ gibi ulusal nazım biçimlerimizde vardır.

Bir cevap yazın