AYT Konuları ve Soru Dağılımları 2021 PDF

AYT Konuları ve Soru Dağılımları 2021 PDF

2021 YKS’ye hazırlanan adaylar için “2021 AYT Konuları” ve “2021 AYT Soru Dağılımları” hakkında detaylı bilgilendirme yapacağız. Alan Yeterlilik Testi konularına çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğunuzu bilmek sizler için faydalı olacaktır. Bu yazımızda MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış 2021 AYT konularını ayrıntılı olarak listeleyeceğiz. İsterseniz 2021 AYT Konuları PDF dosyasını da indirebilirsiniz.

ÖSYM tarafında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan AYT’de adaylara farklı derslerden soru sorulmaktadır.

AYT Testleri ve Soru Sayıları

 • Matematik: 40 soru
 • Fen Bilimleri: 40 soru
 • TDE-Sosyal Bil. 1 : 40 soru
 • Sosyal Bilimleri 2 : 40 soru

Puan Türlerine Göre Çözülecek Testler

 • SAYISAL: Matematik + Fen Bilimleri
 • SÖZEL: TDE –Sos. Bil. 1 + Sosyal Bil. 2
 • EŞİT AĞIRLIK: Matematik + TDE – Sos. Bil. 1

AYT için sıralanan derslerden sorular 9. 10. 11. ve 12. sınıf müfredatını kapsayacak şekilde soruluyor. Adaylardan okuduğunu anlamaları ve yorum yapmaları istenmektedir. Yeni nesli olarak adlandırılan bu soruları ÖSYM yapmış olduğu tüm sınavlarda sormaya başladı. Konulara çalışırken ve soru çözerken bu durumu göz önüne almanızı öneririm.

AYT Konuları ve Soru Dağılımları 2021 PDF
AYT Konuları ve Soru Dağılımları 2021 PDF

AYT Konuları 2021

2021 AYT konu listesi aşağıdaki gibidir.

2021 AYT Matematik Konuları

 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Parabol
 • Eşitsizlikler
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • Logaritma
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev ve Uygulamaları
 • İntegral

2021 AYT Geometri Konuları

 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Üçgenler
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Çember
 • Daire
 • Uzay Geometrisi
 • Katı Cisimler
 • Analitik Geometri
 • Çemberin Analitiği
 • Dönüşümlerle Geometri
 • Trigonometri

2021 AYT Edebiyat Konuları

 • Anlam Bilgisi
 • Şiir Bilgisi
 • Düzyazı Türleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Edebî Akımlar
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fûnun Edebiyatı
 • Fecr-i Ati Edebiyatı
 • Milli Edebiyat
 • Cumhuriyet Şiiri ve Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Dünya Edebiyatı
 • Çağdaş Türk Edebiyatı
 • Eser Özetleri

2021 AYT Tarih Konuları

 • Tarih Bilimi
 • İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Orta Çağ ve Avrupa Tarihi
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Yeni Çağda Avrupa
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar
 • TBMM Dönemi
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk Dış Politikası
 • 20.yy Başlarında Dünya
 • Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası

2021 AYT Coğrafya Konuları

 • Beşeri Sistemler
 • Mekansal Bir Sentez: Türkiye
 • Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
 • Türkiye’nin Bölgeleri
 • Bölgesel Kalkınma Projeleri
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Ülkeler Coğrafyası
 • Ekosistem ve Madde Döngüleri
 • Çevre ve İnsan
 • Doğal Afetler

2021 AYT Felsefe Grubu Konuları

 • Psikoloji Bilimine Giriş
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme
 • Bellek ve Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri

AYT Sosyoloji Konuları

 • Birey ve Toplum
 • Sosyolojiye Giriş
 • Toplumsal Yapı ve Değişme
 • Kültür
 • Toplumsal Kurumlar

AYT Mantık Konuları

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık
 • Dil
 • Sembolik Mantık

2021 AYT Din Kültürü Grubu Konuları

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk ve Değerler
 • Hz. Muhammed (SAV.)
 • Kuran-ı Kerim ve Akıl
 • İslam ve Bilim/ Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Diğer Dinler

2021 AYT Kimya Konuları

 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Tepkimelerde Hız ve Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyası
 • Organik Kimya
 • Enerji Kaynakları
 • Bilimsel Gelişmeler

2021 AYT Fizik Konuları

 • Fiziğin Doğası
 • Kuvvet
 • Hareket
 • Elektrik
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atom Fiziğine Giriş
 • Radyoaktivite
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2021 AYT Biyoloji Konuları

 • Sinir Sistemi
 • Endokrin Sistem
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım Sistemi
 • Bağışıklık Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Boşaltım Sistemi
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Ekoloji
 • Nükleik Asitler
 • Protein Sentezi
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Oksijenli ve Oksijensiz Solunum
 • Bitki Biyolojisi

Bir cevap yazın