Aile, Sosyal Ve Çalışma Bakanlığı 81 ilde 817 Personel Alacak!

Aile, Sosyal Ve Çalışma Bakanlığı, 6 Kasım 2020 tarihinde yayınladığı duyuru ile 81 ilde 817 adet, aşağıdaki unvan ve sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 817 Personelin tamamı KPSS puanı ile atanacak ve adaylar sözlü sınava tabi tutulacak.

Başvuru Şekli ve Süresi:

Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya
https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından
elektronik ortamda 09/11/2020 tarihinden 19/11/2020 tarihi mesai bitimine (18:00) kadar
yapacaklardır.

SINAV VE SINAV KONULARI
a) Sınav, sözlü olarak uygulanacaktır.
b) Sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Sözlü sınavda ise adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en
az 70 (yetmiş) olması şarttır

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

 • Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun
  olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
  hak kazanmamış olmak,
 • 65 yaşını bitirmemiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
  yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
  sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
  fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
  pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sosyal Çalışmacı pozisyonuna atanabilmek için;
a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden
mezun olmak.
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.
Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden
mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,
c) Cinsiyeti kadın olmak.
Psikolog pozisyonuna atanabilmek için;
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.
Psikolog (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,
c) Cinsiyeti kadın olmak.
Çocuk Gelişimcisi (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans
programlarının birinden mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,
c) Cinsiyeti kadın olmak.
Fizyoterapist pozisyonuna atanabilmek için;
a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının
birinden mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.
Diyetisyen pozisyonuna atanabilmek için;
a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.
Hemşire (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından
mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.
c) Cinsiyeti kadın olmak.
Diğer Sağlık Personeli pozisyonuna atanabilmek için;
a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği,
Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının
birinden mezun olmak,
b) 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 70 puanı olmak.
Büro Personeli pozisyonuna atanabilmek için;
a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.
Destek Personeli pozisyonuna atanabilmek için;
a) Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere;
İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve
Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans
programlarının birinden mezun olmak,
Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön
lisans programlarının birinden mezun olmak,
Elektrik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak,
Elektrik ön lisans programından mezun olmak,
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği,
Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 70 puanı olmak

İlan Detayı: https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?a518663a-a1dc-4ee6-acff-b4415c38a178

Bir cevap yazın