2021 KPSS Lisans Konuları Ve Soru Dağılımları

Her yıl yapılan ve sadece 4 yıllık üniversite mezunlarının katılabildiği 2021 KPSS Lisans Konuları Ve Soru Dağılımları burada. 2021 Lisans KPSS‘de her yıl olduğu gibi bu yıl da 120 soru yer alacak. Bu soruların 60-60 olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Bu bölümlerde ise 60 adet soru “Genel Kültür” ve diğer 60 adet soru “Genel Yetenek” bölümünden gelecektir.

130 dakika süren bu sınav sonucunda binlerce memur adayı 2021 Lisans KPSS’de ter dökecek. 2021 KPSS Lisans Konuları Ve Soru Dağılımları aşağıdaki gibidir.

2021 Lisans KPSS Soru Dağılımları

Genel Yetenek

 • Türkçe: 30
 • Matematik&Geometri:30

Genel Kültür

 • Tarih: 27
 • Coğrafya: 18
 • Vatandaşlık: 9
 • Güncel Bilgiler: 6

2021 KPSS Lisans Konuları

2021 KPSS Lisans Türkçe Soru Dağılımları

 • Sözcük Anlamı
 • Cümlede Anlam
 • Anlatım Özellikleri
 • Paragraf Yapı Bilgisi
 • Paragraf Anlam Bilgisi
 • Sözlükte Yapı Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümlenin Nitelikleri
 • Cümlenin Çatı Özellikleri
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık

2021 KPSS Lisans Matematik&Geometri Soru Dağılımları

 • Temel İşlem Yeteneği
 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • EBOB-EKOK-
 • Rasyonel Sayılar
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Oran-Orantı
 • 1. Dereceden Denklemler
 • Sayı- Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Küme Problemleri
 • İşlem Ve Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Fonksiyonlar
 • Sayısal Mantık
 • Üçgenler
 • Çokgenler
 • Dörgenler
 • Çember
 • Daire
 • Katı Cisimler
 • Analitik Geometri

2021 KPSS Lisans Tarih Soru Dağılımları

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • İlk Müslüman Türk Devletleri
 • Osmanlı Devleti’nde Kültür Ve Uygarlık
 • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi
 • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 • 1. TBMM Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 • Atatürk Dönemi
 • Atatürkçülük Ve Atatürk İnkilapları
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Dış Politika
 • 2. Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi
 • Küreselleşen Dünya

2021 KPSS Lisans Coğrafya Soru Dağılımları

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri
 • Türkiye’nin İkilimi
 • Türkiye’nin Su, Toprak Ve Bitki Varlığı
 • Türkiye’de Çevre Sorunları
 • Türkiye’de Doğal Afetler
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
 • Türkiye’de Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım – Ticaret – Turizm
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

2021 KPSS Lisans Vatandaşlık Soru Dağılımları

 • Temel Hukuk
 • Anayasa Hukuku
 • 1982 Anayasası Genel Hükümler
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
 • Uluslararası Kuruluşlar

2021 KPSS Lisans Güncel Bilgiler Soru Dağılımları

2021 KPSS’de güncel bilgiler büyük ölçüde 2 yurtdışı bilgisi, 4 yurtiçi güncel bilgiler olarak çıkmaktadır. Test ve deneme çözerken güncel bilgiler bölümünü atlamamanızda fayda var.

2021 KPSS Lisans Konuları Ve Soru Dağılımları yukarıdaki gibidir. 

Bir cevap yazın